Ardıl Çeviri

Ardıl çeviri, çevirmenin, konuşmacının konuşmasına belirli bir müddet ara verdiği veya bitirdiği esnada, konuşmacının iletmek istediği mesajı hedef kitleye iletmesi ve tercüme etmesi olarak ifade edilebilir. Tercüme işleminin gerçekleştirildiği esnada çevirmen, iletişim ortamında mesajı üreten tek kişidir. Yani konuşmacı söylemek istediklerini söyler ve çeviri yapılması için belirli bir süre ara verdiğinde, çevirmen çeviri işlemini gerçekleştirir. Bütünlük itibariyle bakıldığında, ardıl çeviriyi gerçekleştiren çevirmen, iletişim ortamında, konuşmacının söylediklerini birebir çevirmekten ziyade, konuşmacının iletmek istediği mesajı kendi ifadeleriyle ve kaynak aktarıma sağdık kalarak aktaran kişidir.

Birçok kişi, çevirmenin çeviriyi konuşmacıyı durdurmadan eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği simultane çeviriye aşina iken

prednisolon pferd kaufen

, ardıl çevirinin, bu çeviri türüne göre bir çok yönden avantajları bulunmaktadır. Ardıl çeviri işleminde, hedef metinlerin daha doğru, eşdeğer ve bütünleşik şekilde oluşturulduğu bilinmektedir. Temel olarak bakıldığında, her iki yöntem de, başarılı bir şekilde yerine getirildiği zaman, eşdeğerde bilişsel işlem becerileri barındırmakla birlikte, aralarındaki tek fark, çevirinin yapılması için ayrılan süredir. Bütün bu bilgiler ışığında, ardıl çeviri işleminde kullanılan tekniklerin geliştirilmesiyle, bir çevirmen simultane çeviri yolunda kendi becerilerini besleyebilir.